Projects

07. November 2008

Poseta predstavnika evropske dijaspore Srbije Briselu

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je projekat Srpskog instituta za javnu diplomatiju, pod nazivom “Poseta predstavnika evropske dijaspore Srbije Briselu” podržalo Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije na konkursu organizovanom novembra 2008. godine.

Od 3 do 4. decembra predstavnici organizacija i klubova dijaspore Srbije iz različitih EU zemalja će imati prilike da posete Brisel. Poseta će obuhvatiti mini-seminar o procesu donošenja odluka u EU i lobiranju, zatim posetu EU institucijama uz prisustvo predstavnika Ministarstva za dijasporu kao i koktel u Srpskom institutu za javnu diplomatiju.


 Učesnici projekta će imati priliku da se susretnu kako sa poslanicima Evropskog Parlamenta zemalja u kojima žive, tako i da razmene iskustva sa svojim sunarodnicima koji žive u različitim zemljama Evropske unije, uz direktnu interaktivnu komunikaciju sa predstavnicima Ministarstva za dijasporu. Na taj način projekat će umrežiti i povezati evropsku dijasporu Srbije u okviru konkretnih akcija u centru evropskih političkih, kulturnih i ekonomskih zbivanja – Briselu.


“Poseta predstavnika evropske dijaspore Srbije Briselu” nastoji da konkretizuje sistematske napore Ministarstva za dijasporu da se poboljša položaj dijaspore Srbije u zemljama EU na političkom, ekonomskom i socijalnom planu. Projekat će poslužiti kao prvi korak u uspostavljanju saradnje između srpskih aktera u rasejanju i evropskih institucija kako na strateškom, tako i na operativnom nivou. Time bi se uticalo na ostvarenje brojnih interesa naših ljudi u zemlji i rasejanju.


New Europe

eKapija

Stema Guide

UBS